Lenkjer til pdf filer med vår og haust semester lister over filmene som har vært vist.

 

2006 - 2007 filmliste

2008 vår

2008 haust

2009 vår

2009 haust

2010 vår

2010 haust

2011 vår

2011 haust